Home ข้อคิด มีเงินออมแล้วดีอย่างไร ทำไมคนทีขยันออมเงิน ถึงชีวิตได้ดีกว่าคนที่ขี้เกียจ

มีเงินออมแล้วดีอย่างไร ทำไมคนทีขยันออมเงิน ถึงชีวิตได้ดีกว่าคนที่ขี้เกียจ

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด

เพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเงิ นเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงิ นออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเ งิน เริ่มออมเงิ น

การออมเงิ น เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการมีเ งินออมมีเ งินเก็บ

ข้อดีของการมีเ งินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น

บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเ งินออม

เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2.เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเ งินออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด

หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ นที่ไม่พอใช้

เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเ งินออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือย

ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น

ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร

ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

3.มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลาน

ต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเอง ก็เจ็บป่วย

มีหลายโ รค หากมีเ งินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี

พย าย ามแย่งสมบัติ

4.มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึง การมีเงิ นออมให้มากๆ

5.เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิ น ในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัย ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวต หากมีเงิ นออม

ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

6.เ งินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง

ต้องล้มหายต ายจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์

ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาส

ตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเ งินไว้

7.เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุด

เสียหายตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเ งินออมไว้ เผื่อใช้จ่าย

เป็นค่าซ่อมบำรุง

8.มีเ งินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูง มีปัญหาการเ งิน

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง

หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคน

ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

9.เ งินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

10.เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม เพราะจะช่วย

ให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

11.เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งินออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้ว

ได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา

มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่างการซื้อหุ้น เก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเ งินออม ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่

จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวัง

พึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง

ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา: siamebook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …