Home ข้อคิด ฝึกใช้ชีวิตได้แบบนี้ “คุณจะไม่รู้จักคำว่าจน มีแต่จะรวย

ฝึกใช้ชีวิตได้แบบนี้ “คุณจะไม่รู้จักคำว่าจน มีแต่จะรวย

ความจนเป็นคำตรงข้าม กับความร่ำรวย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิต

แตกต่างราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ชีวิต ต้องกระเสือกกระสน

สะสมความเครียด กับการเป็นหนี้สิน กับคุณภาพชีวิต ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ขาดความร่าเริงในชีวิต เพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรจะรวยเสียทีเชื่อว่า

ไม่มีใครชอบ ความจน ส่วนความรวยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์

ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหนมาไหน

ก็สะดวกสบาย ที่อยู่ ที่กิน ล้วนอุดมไม่ขาดแคลน อย ากไปเที่ยวก็ได้

ไปไม่ต้องนอนก่ายหน้าผาก ว่าจะต้องหมุนเงิ น หรือไปกู้ยืมใครมาใช้หนี้ดี

ความจนกับความรวย หรือคนจนกับคนรวย จึงมีความแตกต่างกันมาก

แน่นอนว่าคนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุ อาจเนื่องมาจาก

พฤติกรร มการใช้ชีวิต การใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมาย

ที่นำเราไปสู่ความจน อาทิการใช้จ่ายเงิ น เกินตัว การบริหารเงิ น

ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด การเห่อซื้อของตามเพื่อน

การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้

การกินอยู่ที่ไม่พอดี และอื่นๆล้วนแล้ว แต่เป็นสาเหตุ แห่งความย ากจนทั้งสิ้น

เมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุ และค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

รับรองว่าความจน จะต้องพากันสลายตัว ออกจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา

เกินฐานะ ความจน จะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน

อย่างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้

ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเ งิน

งอกเงย จากการประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเ งินไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสัย

ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิต และต้องยอมรับว่า เศรษฐีหลายคน

ก็ยังยกย่องว่า ความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขา

ให้ประสบความสำเร็จ

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก มีข่าวการปลดพนักงาน ออกมาเนืองๆ ทำให้หลายคน

ไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่งหรือไม่ หากคุณทำงานประจำ

แน่นอนว่าต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้ เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็ง

ให้คุณในย ามที่ต้องประเมินผลงาน ความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับ

ความขี้เกียจคงจะไม่มีหน่วยงานไหน ที่อย ากได้คนขี้เกียจ

เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่  ซึ่งหากคุณโดนให้ออกจากงาน

นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่า งานคือเ งินและไม่มีงานก็ไม่มีเงิ นนั้นเอง

3.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัยในการออมเงิ น ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจ มาให้เพราะคุณ

จะเห็นยอดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัยของเศรษฐี

ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออมก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่ง

ที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิดจะออมเงิ น จากรายได้ของตนเลย

มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เ งิน เกินจากที่ได้รับด้วย อย่างไรก็พบ

กับความจนเรื้อรังแน่นอน คุณสามารถเริ่มต้นคิดถึง

เงิ นออมได้ตั้งแต่บัดนี้ และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน

แล้วค่อยๆเพิ่ม จนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือนเพียงทำเท่านี้

ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

4.ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกินจะใช้ หากไม่อย า กจน เ งินติดลบ ก็ต้องนำหลัก.

ความพอดี มาใช้ คุณควรบริหารเ งิน เป็นสัดส่วนกินและใช้

อย่างเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป พอดีพอดี

บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกิน

ของแพงทุกวัน เพราะชอบอย่างนี้อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเครียด

กับเ งินไม่พอใช้ อย่างแน่นอน ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเงิ น

คุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะเ งิน

เวลาใช้นั้นเร็วแต่เวลาหานั้นย าก และนานจะทำอะไร

ที่เกี่ยวกับเ งินก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

5.มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเงิ นขึ้นมาได้

คนรวยมักชอบมองหาการลงทุน คุณก็ต้องมองหาการลงทุน

ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุน มีมากมายหลายประเภท ที่จะทำให้เ งินของ

คุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุน

ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุนอย่างชาญฉลาด

ซึ่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุนทำให้การเ งิน

ฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนรวยได้

6.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชี การเ งินเป็นการแกะรอย

การเ งินทุกฝีก้าว ว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผนการเงิ น

จากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่าแค่จำๆ ในสมอง หลักการบันทึกบัญชีคือ

ให้คุณบันทึกเงิ  นเข้าออกทุกเม็ดเงิ น ไม่ให้ตกหล่น ตามความเป็นจริง

แล้วขีดเส้นสรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้คุณจะเห็น

ร่องรอยการเงิ นของคุณและมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย

จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้คุณ วางแผนการเงิ นได้ดีขึ้นอีกด้วย

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัวให้กลายเป็นผู้หิวกระหายในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอด

ไอเดียในการพัฒนาชีวิต และรายได้ของตนซึ่งความรู้ มีหลายประเภท

อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเงิ นเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไป

บางแห่งไม่ต้องเสียเงิ น แต่อย่างใด เช่นในอินเตอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ต่างๆ

มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นไปคว้า และไปเก็บมา

แบบให้เปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้น

แล้วนำมาต่อยอดพัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความจนหรือไม่

ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำรวย

หรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าว

ที่เตือนใจได้เป็นอย่างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดีตามมา

เปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นำความรุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่า จะได้ไม่ถูกประทับตราว่า

เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา : moneyhub

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …