Home ข้อคิด ฝึกใช้ชีวิตให้พอเพียงแบบนี้ แล้ว“คุณจะไม่มีจน”

ฝึกใช้ชีวิตให้พอเพียงแบบนี้ แล้ว“คุณจะไม่มีจน”

ความจนเป็นคำตรงข้ามกับความร่ำรวย  ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิต

แตกต่างราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ชีวิตต้องกระเสือกกระสน

สะสมความเครียด กับการเป็นหนี้สิน กับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ขาดความร่าเริงในชีวิต เพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรจะรวยเสียที

เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความรวยนั้นให้ไลฟ์สไตล์

ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัว จะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย

ที่อยู่ที่กิน ล้วนอุดมไม่ขาดแคลน อย ากไปเที่ยวก็ได้ไป

ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผาก ว่าจะต้องหมุนเงิ น หรือไปกู้ยืมใครมา

ใช้หนี้ดี ความจนกับความรวย หรือคนจนกับคนรวย

จึงมีความแตกต่างกันมาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น

ก็ต้องมีสาเหตุอาจเนื่องมาจาก พฤติกรร มการใช้ชีวิต การใช้จ่าย

ความคิดและอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจน อาทิการใช้จ่ายเงิ นเกินตัว

การบริหารเ งินไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด

การเห่อซื้อของตามเพื่อน การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

แล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอดี และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่

เป็นสาเหตุ แห่งความย ากจนทั้งสิ้น เมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไป

แก้ที่ต้นเหตุและค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่า

ความจนจะต้องพากันสลายตัวออกจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

เรามาดูหลักการใช้ชีวิตเพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา

เกินฐานะ ความจนจะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน

อย่างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้

ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยให้คุณมีเ งินงอกเงย จากการประหยัดนั้น

ถึงแม้จะเป็นเงิ นไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสัย

ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิต และต้องยอมรับว่า

เศรษฐีหลายคน ก็ยังยกย่องว่าความประหยัด

เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นำพาชีวิตพวกเขา

ให้ประสบความสำเร็จ

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก มีข่าวการปลดพนักงานออกมาเนืองๆ

ทำให้หลายคน ไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง หรือไม่

หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่าต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้

เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณ ในย ามที่ต้องประเมินผลงาน

ความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่

อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่

ซึ่งหากคุณ โดนให้ออกจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่า

งานคือเงิ น และไม่มีงานก็ไม่มีเงิ นนั้นเอง

3.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัยในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้

เพราะคุณจะเห็นยอดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัย

ของเศรษฐีที่มักจะคิดเรื่องเ งินออมก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจ

ที่มีเงิ นก้อนหนึ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิดจะออมเ งิน

จากรายได้ของตนเลย มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน

จากที่ได้รับด้วย อย่างไรก็พบกับความจน เรื้อรังแน่นอน

คุณสามารถเริ่มต้น คิดถึงเงิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้

และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่ม

จนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้

ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

4.ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกินจะใช้ หากไม่อย ากจนเงิ น ติดลบ ก็ต้องนำหลัก.

ความพอดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ นเป็นสัดส่วน กินและใช้

อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป

พอดีพอดี บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆที

คงไม่เป็นไร แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน

เพราะชอบอย่างนี้ อร่อยลิ้นแต่ต้องมานั่งเครียดกับเงิ น

ไม่พอใช้อย่างแน่นอน ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเงิ น

คุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเ งินเวลาใช้นั้น

เร็วแต่เวลาหานั้นย าก และนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น

ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

5.มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเงิ นขึ้นมาได้

คนรวยมักชอบ มองหาการลงทุน คุณก็ต้องมองหาการลงทุน

ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุนมีมากมายหลายประเภท

ที่จะทำให้เ งินของคุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น

คุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุน ในกิจการนั้นๆก่อน

เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุนอย่างชาญฉลาด ซึ่งหลายคน

ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุนทำให้การเ งิน

ฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนรวยได้

6.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชี

การเงิ น เป็นการแกะรอยการเงิ นทุกฝีก้าว ว่าเ งินไปไหน

ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเ งินจากสมุดบันทึก

ซึ่งดีกว่าแค่จำๆในสมอง หลักการบันทึกบัญชีคือ ให้คุณบันทึกเ งิน

เข้าออกทุกเม็ด เงิ นไม่ให้ตกหล่น ตามความเป็นจริงแล้ว

ขีดเส้นสรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง

เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเ งินของคุณ

และมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย

จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้คุณ

วางแผนการเ งินได้ดีขึ้นอีกด้วย

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัวให้กลายเป็นผู้หิวกระหายในความรู้

เพื่อนำมาต่อยอด ไอเดียในการพัฒนาชีวิต

และรายได้ของตน ซึ่งความรู้มีหลายประเภท

อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุน

ความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น และปัจจุบัน

ความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บ

ไปบางแห่ง ไม่ต้องเสียเงิ นแต่อย่างใด เช่น

ในอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย

รอให้เราไปค้นไปคว้าและไปเก็บมา แบบให้เปล่า

อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอด

พัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความจนหรือไม่

ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน

นำมาซึ่งความร่ำรวย หรือความย ากจน

ที่แตกต่างกันทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าว

ที่เตือนใจได้เป็นอย่างดี หากเราสร้างเหตุดีผล

ก็ย่อมดีตามมา เปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่นำความรุ่งเรือง

ให้ชีวิตดีกว่า จะได้ไม่ถูกประทับตราว่า

เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา : moneyhub

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…