Home ข้อคิด ฝึกใช้ชีวิตได้แบบนี้ “คุณจะไม่มีจน” อยากจนต่อไป หรืออยากรวย จงหัดทำซะ

ฝึกใช้ชีวิตได้แบบนี้ “คุณจะไม่มีจน” อยากจนต่อไป หรืออยากรวย จงหัดทำซะ

ความจนเป็นคำตรงข้ามกับความร่ำรวย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิต

แตกต่าง ราวฟ้ากับดินความจนทำให้ชีวิตต้องกระเสือกกระสน

สะสมความเครียด กับการเป็นหนี้สินกับคุณภาพชีวิต

ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ขาดความร่าเริงในชีวิต เพราะมัวแต่คิดว่า

เมื่อไรจะรวยเสียที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน

ส่วนความรวยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ ที่นำความสุขมาให้ตน

และครอบครัวจะไปไหนมาไหน ก็สะดวกสบาย ที่อยู่ ที่กิน

ล้วนอุดมไม่ขาดแคลน อย ากไปเที่ยวก็ได้ไป

ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผาก ว่าจะต้องหมุนเงิ น

หรือไปกู้ยืมใครมาใช้หนี้ดี ความจนกับความรวย

หรือคนจนกับคนรวย จึงมีความแตกต่างกันมาก

แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุ

อาจเนื่องมาจากพฤติก รรมการใช้ชีวิต การใช้จ่าย

ความคิดและอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจน

อาทิการใช้จ่ายเ งินเกินตัว การบริหารเงิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือยการไม่รู้จักประหยัด การเห่อซื้อของตามเพื่อน

การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

แล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอดี

และอื่นๆล้วนแล้ว แต่เป็นสาเหตุ แห่งความย ากจน

ทั้งสิ้น เมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุ

และค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่า ความจน

จะต้องพากันสลายตัว ออกจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

เรามาดูหลักการใช้ชีวิต  เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา

เกินฐานะความจน จะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน

อย่างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้

ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยให้คุณมีเงิ น งอกเงย จากการประหยัดนั้น

ถึงแม้จะเป็นเงิ นไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสัย

ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิต และต้องยอมรับว่า

เศรษฐีหลายคนก็ยังยกย่องว่า ความประหยัด

เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิต พวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก มีข่าวการปลดพนักงาน ออกมาเนืองๆ

ทำให้หลายคน ไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง

หรือไม่ หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์

ความขยันขันแข็ง ให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็ง

ให้คุณในย ามที่ต้องประเมินผลงาน ความขยันขันแข็ง

ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่

อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่

ซึ่งหากคุณโดนให้ออกจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่า

งานคือเ งิน และไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิ นนั้นเอง

3.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเงิ น ผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจ

มาให้ เพราะคุณจะเห็นยอดเงิ นออม เพิ่มขึ้นทุกเดือน

และนับว่า เป็นนิสัยของเศรษฐี ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออม

ก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากรายได้ของตนเลย

มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย

อย่างไรก็พบ กับความจนเรื้อรังแน่นอน คุณสามารถ

เริ่มต้นคิดถึงเ งินออมได้ตั้งแต่บัดนี้ และลงมือทำ

จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่ม

จนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้

ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

4.ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก.

ความพอดีมาใช้ คุณควรบริหารเ งินเป็น สัดส่วนกินและใช้

อย่างเหมาะสมไ ม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป พอดีพอดี

บางคนชอบกิน ของแพง ถ้านานๆที คงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอย่างนี้

อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเครียด กับเงิ นไม่พอใช้

อย่างแน่นอน ทุกสิ่งอย่าง ที่เกี่ยวกับเงิ น

คุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเงิ น

เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย าก และนาน

จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

5.มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ

การเงิ นขึ้นมาได้ คนรวยมักชอบมองหาการลงทุน

คุณก็ต้องมองหาการลงทุน ด้วยเช่นกัน

ซึ่งการลงทุนมีมากมาย หลายประเภท

ที่จะทำให้เงิ นของ คุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น

คุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุน ในกิจการนั้นๆก่อน

เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่า ลงทุนอย่างชาญฉลาด

ซึ่งหลายคน ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุน

ทำให้การเ งิน ฟื้นตัวและพลิกกลับมา เป็นคนรวยได้

6.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึก บัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ

การบันทึกบัญชี การเ งินเป็นการแกะรอยการเ งิน

ทุกฝีก้าวว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน

การเ งินจากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่า แค่จำๆในสมอง

หลักการบันทึกบัญชีคือ ให้คุณบันทึกเ งินเข้าออก

ทุกเม็ด เ งินไม่ให้ตกหล่น ตามความเป็นจริง

แล้วขีดเส้นสรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง

เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเงิ น ของคุณ

และมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย

จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณ

วางแผนการเงิ นได้ดีขึ้นอีกด้วย

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กลายเป็นผู้หิวกระหาย

ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอดไอเดีย

ในการพัฒนาชีวิต และรายได้ของตนซึ่งความรู้

มีหลายประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ

ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเงิ นเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่

ให้เราเก็บไปบางแห่ง ไม่ต้องเสียเงิ น แต่อย่างใด

เช่น ในอินเตอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย

รอให้เราไปค้น ไปคว้าและไปเก็บมา แบบให้เปล่า

อยู่ที่ว่า เราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมา

ต่อยอดพัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความจนหรือไม่

ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน

นำมาซึ่งความร่ำรวย หรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน

ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าวที่เตือนใจได้

เป็นอย่างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดี

ตามมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นำความรุ่งเรือง

ให้ชีวิตดีกว่า จะได้ไม่ถูกประทับตราว่า

เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา : moneyhub

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …