Home ข้อคิด ฝึกแพ้บ้างก็ดี ชนะไปแล้วมันไม่เหลืออะไร ไม่ต้องชนะก็ได้ ใจมันสุขกว่าเยอะ

ฝึกแพ้บ้างก็ดี ชนะไปแล้วมันไม่เหลืออะไร ไม่ต้องชนะก็ได้ ใจมันสุขกว่าเยอะ

ชีวิตคนเราเหมือนเป็นผู้เล่นในทุกสนามแข่งขัน แข่งกับคนอื่น แข่งกับเวลา

แข่งกับโชคชะตา รวมถึงแข่งกับตัวเอง เมื่อเด็กต่างมีคนชมเชยดีใจ

เพียงเพราะวิ่งแข่งชนะ เมื่อเรียนสอบแข่งขัน หรือสอบได้เกรดดี

เป็นที่หนึ่งจะได้รับรางวัลและการชื่นชมยินดี เป็นการปลูกฝังให้เรา

ต้องเป็นเพียง“ผู้ชนะ” โดยไม่รู้ตัว อยากเอาชนะ จนตกอยู่ในภาวะแพ้ไม่เป็น

ที่จริงแล้วเราอยู่ในสังคมที่มีผู้คนรอบตัว หลากหลาย ทั้งความคิด

ความเห็นความชอบ เรายังต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น อย่างมีความสุข

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลายความคิด หลายความเห็น หรือคำพูด

ของคนรอบตัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยเสมอไป ตัดความรู้สึกว่า

“ความคิดฉันถูก” ออกไปก่อน เพราะความคิดของคนอื่น

ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด เปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินฟัง

ให้ได้ยินว่า สิ่งที่เขาต้องการสื่อสาร คืออะไร ฟังให้เข้าใจ

ถึงเหตุผลและที่มา หลายความคิดเห็นของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

เป็นเพียงแง่คิด หรือมุมมองที่อาจไม่เหมือนกัน ลองปรับความคิดของเรา

แล้วจะมองเห็นความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะ“ยอมรับ”บ้าง

คำพูดและความเห็นของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

เราอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่า

แต่ในใจของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง และรอวันเอาคืน

หากเราต้องเอาชนะกันด้วยความคิดคำพูด และการกระทำไปเสียทุกครั้

งคงเป็นแค่ชัยชนะจอมปลอม เพราะไม่ได้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ

มีแต่สร้างความขัดแย้ง ทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ความอย ากเอาชนะคนอื่น จึงไม่สามารถเอาชนะใจใครได้

เราไม่จำเป็นต้องชนะไปหมดทุกเรื่อง เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผล

เอื้ออำนวยก็พอ อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์ และอย่าบังคับให้เขา

ต้องยอมเชื่อฟัง เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลย สิ่งที่ทิ้งไว้มีเพียง

บ าดแ ผลทางใจ และความเกลียดชังที่จะมีไปอีกนานเท่านาน

“แพ้ให้เป็น”ไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ หรือเป็นการยอมแพ้

แต่เป็นการยอมรับความคิด และการกระทำที่แตกต่างของคนอื่น

เป็นเส้นทางที่เราได้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง “ยอมแพ้”เพื่อให้คนอื่น

ได้ชนะบ้าง ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดทุกเรื่อง

“ยอมถอยสักก้าว”เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ไม่ทำลายมิตรภาพ

และความผูกพันที่มีต่อกัน เปิดใจให้กว้าง ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ความจริง

คนไม่ดีเรื่องราวไม่ดีปล่อยผ่านไปบ้าง วางอคติและความยึดติดของตัวเองลง

ลองปิดตาแล้วใช้ใจ ไม่สำคัญเลยว่าใครจะชนะ เพราะสุดท้าย

สิ่งที่เรายึดมั่นกันนักหนา  “ล้วนว่างเปล่า”และมันก็เป็นเช่นนั้น..เสมอมา

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …