Home ข้อคิด ประโยชน์ 14 ข้อของการออมเงิน รู้เอาไว้ไม่เสียหาย (ไม่ใครที่จะแก่เกินออม)

ประโยชน์ 14 ข้อของการออมเงิน รู้เอาไว้ไม่เสียหาย (ไม่ใครที่จะแก่เกินออม)

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเ งิน

แต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเ งินสักที

ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่า นบทความนี้ดู

ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเ งิน

ว่าการออมเงิ น นั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

ในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหนมาเริ่ม

ศึกษษประโยชน์ของการออมเ งินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเ งิน

1.การออมเงิ นนั้นสามารถ

ทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคง

ต่อฐานะ ความเป็นอยู่ของคุณได้

2.การออมเงิ นเป็นการเก็บเงิ น

เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เป็นต้นว่า

หากวันข้างหน้าคุณประสบอุบัติเหตุ

โดยมิได้คาดคิดก็มีเงิ น

ออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.เงิ นออมนั้นสามารถนำไปช่วย

คนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่วย

ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย

โดยที่การเงิ นของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

4.เงิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า

ช่วยให้คุณมีเงิ นใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณ

ไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

5.ย ามคุณแก่ชราลง

สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง

มีโร คนั้น โร คนี้มารุมเร้า คุณก็จะ

ได้มีเงิ นรักษาโร คภัยต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

6.เงิ นออมสามารถช่วยให้คุณสามารถ

นำเงิ นก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้เช่น ปริญญาตรี

หรือปริญญาโท

7.เงิ นออมสามารถเก็บไว้

เพื่อเป็นเงิ น ในการจัดงานแต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน

หรือจะเก็บไว้ ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

8.เก็บเงิ นออมเผื่อไว้ใช้เวลาที่เรา

อย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย

หรือในยุโรป หรือในสถานที่ ที่คุณฝันไว้

อย ากไปสักครั้ง เงิ นออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9.เงิ นออมเก็บไว้เพื่อ

ในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือก

ที่จะจ่ายเงิ นสด แทนการผ่อน ซึ่งถือว่า

เป็นภาระและมี ดอ กเบี้ย ตามติดมา

เป็นหางว่าวและเลือกที่จะจ่ายเ งินก้อน

เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบาย

ไม่ต้องกังวลว่า เงิ นช็อตเมื่อไหร่

จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10.การออมเงิ นยังช่วยให้คุณบรรลุ

วัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคต

ได้อีกด้วย เช่น คุณต้องการมีรถยนต์

เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี

การออมเงิ นของคุณ ช่วยทำให้คุณ

มีเ งินซื้อรถยนต์ได้

11.การออมเงิ นทำให้คุณมีเงิ นที่จะ

นำไปลงทุน หรือทำธุรกิจโดยที่

ไม่ต้องไป กู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ

ความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัวและลูกหลานต่อไป

ในอนาคตได้

12.เงิ นออมสามารถส่งต่อ

เป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13.ในย ามที่เราแก่ชรา

แต่ไม่มีลูกหลาน เงิ นออมของเรายัง

นำไปเข้าวัดวา อารามหรือมูลนิธิต่างๆ

ได้สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียง

ไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14.และสุดท้ายการออมเงิ นทำ

ให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้

เพราะไม่มีเงิ นออม ต้องการเงิ นก้อน

ไปใช้และเงิ นที่ได้มา ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้

อีก ส่วนก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้

ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้

นอนหลับสบาย กว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล ว่าเจ้าหนี้

จะมาเมื่อไหร่ จากที่กล่าวมานี้

เป็นเพียงความสำคัญ บางส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับ

ซึ่งเ งินที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจารณา ในภาพรวมจะพบว่า ประเทศที่มี

ปริมาณเงิ นออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโต

ทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถ

นำเงิ นออมที่มี เป็นเงิ นทุน ในการพัฒนาประเทศ

และสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ส่งเสริมศักยภาพการลงทุนของประเทศ

ไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสิน ขอยืมเงิ นกู้

จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้

เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น

และอาจเกิดความเสี่ยง จากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน ได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการ ออมเงิ นต่างๆ

ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์

ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น

ลูกจ้างพนักงานเอกชน หรือข้าราชการ

ถ้ามีเงิ นออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจาก

รากฐานของ ความมั่นคง ทางฐานะและทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเงิ นนั้น

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน

ก็สามารถที่จะ ออมเงิ นได้ เพียงแต่ถ้าคุณ

ยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิ น

ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณ

ก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหน

ในโลกที่ออมเ งินแล้วเป็นทุกข์

มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข

ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น

ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว

ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า

“ขี้งก”การออมเช่นนี้ ก็จะทำให้เกิด

แต่ความทุกข์ การออมเงิ นที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความ

สุขของตนเอง จนต้องทำให้เป็นทุกข์

เพราะการออม คือการที่รายได้หัก

กับรายจ่าย ซึ่งเงิ นที่เหลือนั้น

จะกลายมาเป็นเงิ นออม และเ งินที่ออม

ในวันนี้ จะไม่ได้สูญหายไปไหน

แต่เงิ นจำนวนนี้ จะกลับมาให้ประโยชน์

แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็น

ได้ว่าการออมเงิ นนั้น ดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า

“ไม่มีใคร ที่จะแก่เกินเรียน”

ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม”

ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้น

วันนี้ยังไม่สาย ที่จะออมเพื่อราก ฐานที่มั่งคง

ของเราในอนาคต

ขอขอบคุณ millionaire

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…