Home ข้อคิด ประโยชน์ของการออมเ งิ น ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ ที่คุณไม่เคยคาดคิด

ประโยชน์ของการออมเ งิ น ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ ที่คุณไม่เคยคาดคิด

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับหลายๆคน ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงิ นจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่า

หากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออม แล้วคงอย ากจะเก็บเงิ นขึ้นมามากกว่าเดิม

และอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

ปัจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้คนในประเทศ รู้จักการออมเงิ นมากขึ้น

ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย ไปจนถึงวัยทำงาน เพราะทุกภาคส่วน เห็นตรงกันว่า

การออมมีประโยชน์อย่างมหาศาล ช่วยให้สังคม ในระดับครัวเรือนดีขึ้น

ส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศ

เจริญก้าวหน้า เพราะนำเงิ นที่ได้ จากการออมนั้น มาปรุงปรับและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ให้มีความมั่นคงมากขึ้น สำหรับใครที่คิดจะออมเงิ น

แต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงิ นสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่า นบทความนี้ดู

ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงิ น ว่าการออมเงิ นนั้น มันดีกับชีวิต

ความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหน

มาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเ งินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิ น

1.เงิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงิ นใช้จ่ายต่อ

ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

2.การออมเงิ นเป็น การเก็บเงิ นเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เป็นต้นว่า หากวันข้างหน้า

คุณประสบอุบัติเหตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงิ นออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโร คนั้น โร คนี้

มารุมเร้าคุณ ก็จะได้มีเ งินรักษาโ รคภัยต่างๆที่เข้ามารุมเร้า

4.การออมเ งินนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณ ดูสดใสและเพิ่มความมั่งคง

ต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

5.เงิ นออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่วย

ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเ งินของเรา ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

6.เงิ นออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงิ นก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7.เงิ นออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงิ นสด

แทนการผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ดอ กเบี้ย ตามติดมาเป็นหางว่าว

และเลือกที่จะจ่ายเ งินก้อน เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบาย

ไม่ต้องกังวลว่า เงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

8.เก็บเ งินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย

หรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้ง

เงิ นออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9.เงิ นออมสามารถ เก็บไว้ เพื่อเป็นเงิ นในการจัดงานแต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10.เงิ นออมสามารถ ส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

11.การออมเงิ นยังช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย

เช่น คุณต้องการมีรถยนต์ เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงิ นของคุณ

ช่วยทำให้คุณมีเงิ นซื้อรถยนต์ได้

12.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงิ นออมของเรา ยังนำไปเข้าวัดวาอาราม

หรือมูลนิธิต่างๆ ได้สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัว

ในย ามที่เรา ไม่มีลมหายใจแล้ว

13.และสุดท้ายการออมเงิ น ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้

เพราะไม่มีเงิ นออม ต้องการเ งินก้อน ไปใช้และเ งินที่ได้มา

ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้อีกส่วน ก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน

ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่า คนมีหนี้เยอะเลยนะครับ

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

14.การออมเ งิน ทำให้คุณมีเงิ น ที่จะนำไปลงทุน หรือทำธุรกิจ

โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่นคง

ให้แก่คุณครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ

เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประเทศ ที่มีปริมาณเงิ นออมสูง

จะมีการอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเ งินออมที่มีเป็นเงิ นทุน ในการพัฒนาประเทศ

และสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานส่งเสริมศักยภาพ การลงทุนของประเทศ

ไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสิน ขอยืมเ งินกู้ จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้

เราเสียดุลการค้า ต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนได้อีกด้วย จากประโยชน์

ของการออมเงิ นต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้ว แต่สร้างผลประโยชน์

ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชน

หรือข้าราชการ ถ้ามีเงิ นออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคง

ทางฐานะและทรัพย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัว

ซึ่งการออมเงิ นนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน

ก็สามารถที่จะออมเงิ นได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ

และรักในการออมเงิ น ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณ

ก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลก ที่ออมเงิ นแล้วเป็นทุกข์

มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น

ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค

จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์

การออมเงิ นที่ดีนั้น ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเอง

จนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออมคือการที่รายได้ หักกับรายจ่าย

ซึ่งเงิ นที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเงิ นออม และเงิ นที่ออมในวันนี้

จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เ งินจำนวนนี้ จะกลับมาให้ประโยชน์

แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงิ นนั้นดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น

ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้น

เริ่มต้นวันนี้ ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคง ของเราในอนาคต

ที่มา millionairemoneyhub  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …