Home ข้อคิด ทำไม คนจีนถึงทำมาค้าขายเก่ง รวยเร็ว รวยนาน จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ทำไม คนจีนถึงทำมาค้าขายเก่ง รวยเร็ว รวยนาน จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ค้าข ยเก่งมาก มีตัวอย่างคนจีนมากมาย

ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล

แจ๊คหม่าคือตัวอย่างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจ

ที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า 3 ล้านคน ที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท

โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเอง ก็มีคนไทย

เชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก

เชื่อว่าคนไทยแท้ๆทั้งหลายคงคิดคล้ายกันว่า ทำไมคนเหล่านี้

ถึงได้เก่งทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง รวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ในขณะที่ไทยแท้ๆอยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่า ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น

แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง คนไทยก็จะมี2จำพวก คือเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ

อย ากทำตามกับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจ

1.ยึดมั่นเรื่องการค้าขา ย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าข าย หรือทำธุรกิจส่วนตัว

ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่า

เมื่อคนจีนอพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตาม

มักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขา ยด้วย

คนจีนเชื่อว่าการค้าขา ยคือการลงทุนที่ดีที่สุด

2.คนจีนรักษาสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่องหมาย

การค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงาน หรือการดำรงชีวิต

การรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ทำให้ได้รับโอกาสดีๆในชีวิต ที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำรวย

3.ขยันประหยัดอดทนเหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจาก

การมีนิสัยขยันพร้อมทำงาน และพัฒนาตัวเอง

อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะประหยัดอดออม จึงทำให้มีเงิ น ก้อนเร็ว

สำหรับเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด

ถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

4.ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ ในหลายๆอุตสาหกรร ม โดยมีคติว่า

“ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว”

ความขยันในการคิด และค้นหาสินค้ามาข ายก่อนใครๆ

ถือเป็นกลยุทธ์การค้า ที่ทำให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็น

เจ้าตลาดมากมาย

5.รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย

แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง

อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อย่าง CP ที่ดึงเอาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมา

ลงทุนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเมืองไทยอย่างสิ้นเชิง

นั่นคือหนึ่งในการต่อยอด และเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

6.คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงิ นไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โต เพราะเขาจะสอนลูกหลานว่า

เมื่อมีเ งิน อย่าไปใช้ฟุ่มเฟือย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้

ขย ายธุรกิจด้วย การขย ายธุรกิจแบบจีน ใช่จะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อยๆขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม

บางทีหากไม่แน่ใจเขาก็จะยังไม่ลงทุนขย าย

7.ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย า ยกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อย ไม่เน้นเร่งรัดรวดเร็ว

เพื่อป้องกันความผิดพลาด อีกทั้งการข ย ายที่รวดเร็วเกินไป

อาจเป็นการทำให้เ งินทุนไป จมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย

คล้ายกับเป็นการทำลายตัวเองมากกว่า ที่จะเรียกว่าเติบโต

8.ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นตามร้านค้าปลีก ที่มักมีภาพล้อเลียน ระหว่างพ่อค้าเงิ นสด

กับพ่อค้าเงิ นเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่า

“จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง” นั่นคือลักษณะของการค้าแบบจีน

ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงิ นสด

ไม่ใช่เงิ นเชื่อหรือเงิ นผ่อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้

ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจ มากกว่าเดิม

และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

9.คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ยง

เราจะเห็นว่า คนจีนที่เป็นนักธุรกิจ ไม่ได้เอาเงิ นไปกระจุกไว้ที่เดียว

หากแต่มีการกระจายความเสี่ยง ไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ

เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุน

หรือขย ายกิจการในต่างประเทศ หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก

ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นอยู่

10.เทคนิคซื้อเมื่ออิ่มขา ยเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่ มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้า

คือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม

แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่า คนจีนมักคิดโน่น

ทำนี่ออกมาข าย ซึ่งในช่วงแรกๆอาจขา ยไม่ได้เลย

แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหา เพราะเขาถือว่า อะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ

คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัย แวดล้อมว่าธุรกิจไหน

ควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวย

คือคิดแล้วทำ ทำอย่างตั้งใจขย ายธุรกิจอย่างเป็นระบบ

คนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำ

ด้วยความกลัวต่างๆนานา เช่น กลัวขาดทุน กลัวไม่มีคนซื้อกลัวเป็นหนี้

ซึ่งความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ

ที่เราอยู่ คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหาร จัดการก็ยิ่งทำ

ให้รวยเร็วรวยทนรวยนาน

 

ขอบคุณ ThaiSMEsCenter

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …