Home ข้อคิด จุดอ่อน 10 ข้อของคนไทย มันก็จริงอย่างที่เขาพูด ที่ไม่กล้าเถียง

จุดอ่อน 10 ข้อของคนไทย มันก็จริงอย่างที่เขาพูด ที่ไม่กล้าเถียง

จากการผ่านเวทีในระดับโลก หลายต่อหลายครั้ง ไทยถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหน่วง

ในกระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ด้านเศรษฐกืจเทคโนโลยี

และวัฒนธรรม เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้แท งใจดำ คนไทยเสียจริงๆ

สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การ ส่งเสริมการค้า

ต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่าไทย

อาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจ ในการลงทุนเหมือนที่ผ่านมา

ในสายตาของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้อ

ที่เราคนไทยควรรู้ และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อ

แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่า น แล้วพิจารณา

อย่างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ

เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครย าว สาวได้สาวเอา

เกิดธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ

ล้าหลังไปเรื่อย

2.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาส

ในการแข่งขันกับต่างชาติ ในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก

ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองจึงตามหลังชาติอื่น

คนมีฐานะ จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3.มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้น

เป็นตอน มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

4.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ

ต่างกับคนญี่ปุ่น หรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ

กับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึง

ความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกลดเครดิต

ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกล

จะขาดโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของตัวเอง

และชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6.การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง

การดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้มีอำนาจ หรือบริวารจะทำแบบ

เอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7.อิจฉาตาร้อน

สังคมไทย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัยยกย่อง

คนมีอำนาจ มีเงิ นโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้ว

ไปเกาะผู้มีอำนาจ เอาตัวรอด คนพวกนี้ร้า ยยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย

ดีแต่พูด มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิง อยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาส

อย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังขาดทักษะ

และทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นขี้โร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง

เพราะการเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้น

ในการช่วยตนเอง ขวนขวาย แสวงหาค้นหาตัวเอง และไม่สอน

ให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เจ็บปวดจริงๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก

เห็นทีไทยเรา จะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม

ตลอดจนหน่วยงาน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ต้องร่วมกันตระหนัก

และหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ : คุณวิกรมกรมดิษฐ์

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …