Home ข้อคิด คน 7 ลักษณะแบบนี้แหละคือคนเก่ง ที่มักแฝงอยู่ในที่ทำงาน

คน 7 ลักษณะแบบนี้แหละคือคนเก่ง ที่มักแฝงอยู่ในที่ทำงาน

1.เป็นคนมีความมุ่งมั่น

มีการวางเป้าหมาย ในการทำงานชัดเจน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ในการทำงาน

ทั้งยังแสดงออก ให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้

หากงานมีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไข

หากได้รับมอบหมายงานแล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

2.มีความรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน ความรับผิดชอบต่องาน

ที่ทำคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้ว

ต่อให้มีอุปสรรคมากมายแค่ไหน ก็จะทำจนสำเร็จ

คนประเภทนี้ เขาจะรับผิดชอบตัวเอง ไม่อ้างนู่นอ้างนี่

ทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ

หรือคอยตามงาน

3.ปรับตัวได้ดีในทุกช่วงเวลา

ไม่ว่าจะเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหน คนเหล่านี้

ก็จะมีวิธีการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกันได้ดีมาก ทั้งยังเต็มใจ

ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็ว

กว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับบทบาทเดิมๆ

4.มีทัศนคติที่ดี

มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้ จะทำได้ดี

กว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบ เพราะมีใจที่เปิดกว้าง

ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร

ยินดีช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ

เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

5.ความคิดเป็นเลิศ

มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้

แน่นอนว่า มันย่อมส่งผลดีต่อคุณด้วย แต่หากคิดอยู่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาทั่วไป ที่หาใครมาแทนก็ได้

6.ทำมากกว่าที่สั่ง

มีความรอบคอบ นำเสนอผลงาน ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายๆรอบ

ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ก็จะนับแค่จำนวน

แล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวน

และสามารถบอกลักษณะ ของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วย

7.รู้จักทำงานเป็นทีม

แม้คุณจะเป็นคนที่เรียนเก่งมาก ความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีม คุณก็ไปได้ไม่ไกลนักหรอก เพราะการที่จะทำ

ให้งานสำเร็จลุล่วง บางครั้งเราก็จำเป็น ต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ครบถ้วนในทุกมิติ

ถึงแม้ว่าการทำงานคนเดียว จะมีความคล่องตัวมากกว่า

แต่สุดท้าย การทำงานเป็นทีม ก็ยังเป็นทักษะ

ที่ขาดไม่ได้อยู่ดี

ที่มา Jobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…