Home ข้อคิด ข้อดีในการเป็นคนมีเงิ นเก็บ ทำไมคนที่มีเ งินถึงชีวิตดีกว่า คนไหนๆ

ข้อดีในการเป็นคนมีเงิ นเก็บ ทำไมคนที่มีเ งินถึงชีวิตดีกว่า คนไหนๆ

การออมเ งิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม

หรือไม่มีในความคิดเพราะเงิ นที่หามาได้

ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งินเก่ง  จนไม่มีเ งินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดี ของการมีเ งินออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเงิ น

การออมเงิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดี

กับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ

ข้อดีของการมีเงิ นออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น

บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะ เป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น

จึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจกับเ งิน ที่ไม่พอใช้  เมื่อมีเงิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก

มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน

มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้

เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอง

ก็เจ็บป่วย มีหลายโ รค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลาน นิสัยไม่ดี

พย าย ามแย่งสมบัติ

มีเ งินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน

โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว  แต่ไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายตา ยจาก

เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ

อย่างบรรดาหนุ่มสาว โรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด

เสียหายตามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเ งินออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิ น ก็จะ

สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง

หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคน

ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมี เงิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ

หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุนอย่างการซื้อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี

ก็ถือ ว่าเ งินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จาก

เงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่

จะเป็นประโยชน์กับตัว ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้

อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง

ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา : siamebook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …