Home ข้อคิด ข้อดีของการมีเงินเก็บ เหตุผลที่ทำไมคนมีเงินเก็บถึงชีวิตดี

ข้อดีของการมีเงินเก็บ เหตุผลที่ทำไมคนมีเงินเก็บถึงชีวิตดี

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม

หรือไม่มีในความคิด เพราะเงิ นที่หามาได้

ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเ งินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดี

ของการมีเ งินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และเริ่มเก็บเ งิน เริ่มออมเงิ น การออมเงิ น

เป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้

ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก

ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการ

มีเงิ นออมมีเงิ นเก็บ

ข้อดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น

บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น

จึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน

ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เ งินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด

หน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ น

ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเ งินออมจะทำอะไรก็ทำได้

อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการ

ทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม

ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็

สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเ งินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลาน

ต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย

มีหลายโ รค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบาก

ลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี

ก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเ งินออมให้มากๆ

เ งินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้อข้าวของ

เครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวิต

หากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง

ต้องล้มหายตา ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ

อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการ

นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือ

มีโอกาสชำรุดเสียหาย ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้

เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ น

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น

ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน

ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เ งินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้

เ งินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม

เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะ

ต้องทำเรื่องกู้เ งิน เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เ งินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออม ไปลงทุนอย่างการซื้อหุ้น

แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อหุ้น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้

จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเ งินออม ยังมีอีกมาก โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดย

เฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออม

ไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร

มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ siamebook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…