Home ข้อคิด ข้อคิดที่พ่อแม่ต้องสอนลูก ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ พ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

ข้อคิดที่พ่อแม่ต้องสอนลูก ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ พ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

วิธีการสอนลูก ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี

สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูก ให้จิตใจดีต้องเริ่มดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี

ความสุขโตไปไม่ลำบาก

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟัง และเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้น

เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้ว

ไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า

สิ่งต่างๆที่ตนทำมีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัยเพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจ ให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ

ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหาร

เป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้วไม่รับประทานขนม หรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญกับการสอนลูก ให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ

สอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก

ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตนด้วยการเอ่ยชื่อ

อารมณ์นั้นๆเมื่อลูกแสดงออกมา อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอกลูกว่า

แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธ ที่ถูกแย่งขนม

ต้องบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้

จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเอง

มาเป็นข้ออ้างในการทำร้ ายคนอื่น

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคล

ที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์อย่างในนิทานขึ้นกับลูก

ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถาม

เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์ และตัดสินว่า คำตอบของลูก

ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิด ด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิวเชื้อชาติภาษา และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะ

ที่เหมาะสมจะทำให้ลูก เข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคน

จะใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก

ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเอง

โดยการโกหกดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา

หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็ก

รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่า

ครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว

พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ให้แก่เด็ก

เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้เด็กสามารถจดจำ การทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง

และทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอน

สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ theasianparent

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณ เริ่มเตือนแล้วว่า ควรเริ่มหัดเก็บเงินได้แล้ว

1.และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า…